Miljöarbete

Miljöarbete

Företaget är ISO14001-certifierat, produkter är Svanen-märkta och kriterierna för Möbel-fakta uppfylls. Med all tillverkning i Markaryd säkras kvaliteten, ledtider kortas och transporter minimeras. Vi följer EU-normer-nas högsta krav för provning och hållfasthet på offentlig miljö. Ljudabsorbenter testas i vårt eget ljudlabb enligt EU-standard och alla produkter hållbarhetstestas hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 • Miljöpolicy

  Vi ska bidra till en långsiktig hushållning med jordens resurser genom att hela tiden förbättra företagets miljöinsatser.

  · Vi ska verka för att miljövänliga råvaror, tillverkningsmetoder och distributionssätt används både av oss och av våra underleverantörer.

  · Vi ska verka för att återanvändning och återvinning av spill, produktionsavfall och förbrukade produkter ökar.

  · Vi ska öka organisationens kunskap och medvetenhet i miljöfrågor och använda denna kompetens när mål och rutiner utvecklas.

  · Vi ska följa all tillämpbar miljölagstiftning och gärna överträffa kraven.

  · Vi ska förebygga föroreningar av Mark, Luft och Vatten.

  · Vi ska välja ett arbetssätt som uppfyller kraven i standarden ISO 14001.

  · Vi ska göra miljöpolicyn till ett dokument som påminner kunder, anställda, leverantörer och allmänheten om våra långsiktiga strategier.

 • ISO 14001
  Johanson har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller design, produktion och försäljning av möbler. 
   
   
  Ladda ner ISO certifikatet här: