Ansvar, säkerhet och möjligheter - Covid- 19. Allas ansvar.

Ansvar, säkerhet och möjligheter - Covid- 19. Allas ansvar.

Ansvar, säkerhet och möjligheter - Covid- 19. Allas ansvar.

Tillsammans skapar vi möjligheter till affärer. Vi alla på Johanson vill och kan ge er kunder bästa möjliga service. I en tid med många svåra beslut, vill vi arbeta för att hitta nya spännande lösningar kring möten och leveranser. 

Vi ser möjligheterna med dagens teknik och distributionsnät. Att inte kunna ses fysiskt under en period innebär att vi från och med nu kommer att kunna erbjuda smarta virtuella möten via Skype. Vi ser det som en positiv utmaning med snabba kommunikationsvägar. Vi vill inte stanna upp, utan fortsätta att möblera världen.

Provmöbler kommer ni att kunna beställa precis som tidigare. Distributionen löser vi på bästa sätt. 

Johansons tillverkning sker i egna fabriker. Från Markaryd i Sverige styr vi över alla processer. Stängda landsgränser kommer inte att påverka varken oss eller er. I dagsläget ser vi inga begränsningar i vår produktion och leveranstiderna är som alltid hos Johanson en mycket viktig faktor, som vi inte vill göra avkall på.