Hållbarhet

Hållbarhet

Om vi människor ska ha kvar våra grönskande skogar, klara sjöar, fiskarna i havet och blommorna på ängen, så måste vi hushålla med jordens resurser. Dagens möbeltillverkning finns tillgänglig världen över, men vi är säkra på att egen produktion är nyckeln. Vi arbetar med miljövänliga material och har full kontroll över allt från trä- och metallbearbetning till sömnad och montering. 

 • Miljöpolicy

  Vi ska bidra till en långsiktig hushållning med jordens resurser genom att hela tiden förbättra företagets miljöinsatser.

  Vi ska verka för att miljövänliga råvaror, tillverkningsmetoder och distributionssätt används både av oss och av våra underleverantörer.

  Vi ska verka för att återanvändning och återvinning av spill, produktionsavfall och förbrukade produkter ökar.

  Vi ska öka organisationens kunskap och medvetenhet i miljöfrågor och använda denna kompetens när mål och rutiner utvecklas.

  Vi ska uppfylla bindande krav genom att bl.a. följa tillämpbar miljölagstiftning, myndighetskrav och miljökrav från kunder.

  Vi ska skydda miljön genom att bl.a. förebygga föroreningar.

  Vi ska välja ett arbetssätt som uppfyller kraven i standarden ISO 14001.

  Vi ska göra miljöpolicyn till ett dokument som påminner kunder, anställda, leverantörer och allmänheten om våra långsiktiga strategier.

   

 • Möbelfakta

  Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem, som därmed blir synonymt för professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren. Systemet baseras på tre kravområden och trianglar (delar);

  - Kvalitet (tekniska krav)
  - Miljö
  - Socialt ansvar

  De produkter som innehar denna miljömärkning är försedda med en Möbelfakta logotype under respektive produkt. Fler produkter kommer att bli godkända under året.

  Här kan du ladda ner Möbelfakta Socialt Ansvar för Johanson Design AB.

 • ISO 14001

  Johanson har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller design, produktion och försäljning av möbler. 

   

   

  Ladda ner ISO certifikatet här: