Hållbarhet

Vår syn på Hållbarhet

Dagens möbeltillverkning finns tillgänglig världen över, men vi är säkra på att egen produktion är nyckeln till framgång. Vi arbetar med hållbara material och har full kontroll över allt från trä- och metallbearbetning till sömnad och montering. 

Våra mål och krav är väl överensstämmande med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Johanson har i ett första steg valt att fokusera på Mål 12 (Hållbar konsumtion) och Mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur).

Klicka här för att titta filmen som producerades i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg

 • Hållbarhetsfilosofi

  Allt levande på jorden hänger ihop, det finns ingen levande organism som är undantaget den regeln. Allt liv hänger ihop i en kedja, ett ekologiskt system, utvecklat genom årtusendena och vi människor är en del av kedjan, lika beroende av haven, luften, skogarna för att leva som vilken annan levande organism på jorden.

  Läs mer om vår hållbarhetsfilosofi här

 • Miljöpolicy

  Johanson Design ser hållbarhet som en av våra viktigaste utmaningar. 
  Vi tycker därför att det är en självklarhet att vårt miljöarbete ska vara ett föredöme för andra verksamheter och att vi ska vara en föregångare inom cirkulär ekonomi.

  Vi är även certifierade enligt ISO 14001 och arbetar ständigt med att förbättra våra miljöinsatser.

   

 • ReUse

  Alla Johansons produkter framställs på ett väl genomtänkt sätt. Redan på skissbordet ser vi möjligheterna med återbruk och renovering som en viktig faktor i framtida produktionen. Idag kan mer än 90% av vårt sortiment återbrukas på ett effektivt sätt.

 • Ecolabel

  EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. (källa: https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

  Pelican är första stolen i Sverige att erhålla europeiska miljösymbolen EU Ecolabel.

   

  Ladda ner EU Ecolabel Certifikat för Pelican

 • Möbelfakta

  Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem, som därmed blir synonymt för professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren. Systemet baseras på tre kravområden och trianglar (delar);

  - Kvalitet
  - Miljö
  - Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande.

  De produkter som innehar denna miljömärkning är försedda med en Möbelfakta logotype under respektive produkt. Fler produkter kommer att bli godkända under året.

  Här kan du ladda ner Johanson Design ABs uppförandekod.

 • ISO 14001

  Johanson har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller design, produktion och försäljning av möbler. 

   

   

  Ladda ner ISO certifikatet här: