Hållbarhetsfilosofi

Läs här om vår hållbarhetsfilosofi

 

Allt levande på jorden hänger ihop, det finns ingen levande organism som är undantaget den regeln. Allt liv hänger ihop i en kedja, ett ekologiskt system, utvecklat genom årtusendena och vi människor är en del av kedjan, lika beroende av haven, luften, skogarna för att leva som vilken annan levande organism på jorden.

Under det senaste tvåhundra åren har människan i snabb takt utvecklat ny teknologi och fått det bättre ekonomiskt, vilket i slutändan lett till att fler människor lever längre. Med en större världsbefolkning krävs även större resurser av trä, mat, sötvatten, bränsle, vilket lett till att människan under de senaste 70 åren rubbat jordens ekosystem mer omfattande än någonsin tidigare. För att vi människor ska få ha kvar våra grönskande skogar, klara sjöar, friska luft såväl som fiskar i havet och blommor på ängen, måste vi hushålla med de resurser som jorden har. Av den anledningen vill vi på Johanson Design göra det vi kan för att ta ansvar och se till jordens framtida hälsa genom vår verksamhet.

Vi på Johanson Design är övertygade om att egen produktion är nyckeln till att vara hållbara och säkerställa god kvalitet. Det är vår starka tro sedan starten 1953 och det är vår bestämda uppfattning att det är den rätta vägen att gå även framåt. Att ligga i framkant med vår design och nya produkter är en självklarhet, och lika självklart är det för oss att vara klimatsmarta och se över vår allmänna miljöpåverkan. Vi vill att våra kunder ska se oss som en självklar leverantör för hållbara möbler och vi investerar löpande i framtidens hållbara lösningar. Med den motiveringen är det sedan inte konstigt att vi har full kontroll över alla moment i vår tillverkning och att all tillverkning sker i våra anläggningar. Från stomtillverkning, montering och metallbearbetning, till tillskärning, sömnad och tapetsering, vi kan dessutom säkerställa kvaliteten och även enkelt kan se om kraven på hållbarhet som vi åtagit oss uppfylls. Det är viktigt för oss att framhäva våran hantverksmässiga kunskap och vi kan stolt säga att vi äger hela vår produktionskedja, med tillverkning både i Markaryd, i Sverige men även i Kaunas, i Litauen.

Johanson Design har sedan starten kännetecknats av modern och tidlös design, med skandinaviska rena linjer, vilket även fortsatt är grunden i allt vi gör. Våra möbler är alltid tillverkade under schyssta arbetsvillkor, i en säker arbetsmiljö och med material som finns att tillgå i närområdet. Vi försöker alltid att ge de bästa förutsättningarna för att våra möbler ska få en chans till ett långt liv.Vi vill också ge våra kunder förutsättningarna för att renovera möblerna för fortsatt användning med hjälp av återbruk. På så sätt kan vi även bidra till en ökad hållbar konsumtion av möbler som fler generationer får chans att uppleva. All tillverkning som idag sker i Johanson Designs anläggningar är certifierade enligt det internationellt accepterade miljöledningssystemet ISO 14001. Vidare arbetar vi för att alla våra möbler ska bli certifierade av Möbelfakta, då denna märkning har ett komplett kvalitets- och miljösystem som omfattar teknisk kvalitet, miljöpåverkan och socialt ansvar. Dessa certifikat utgör tillsammans viktiga parametrar i det hållbarhetsarbete som vi på Johanson Design gör och är en viktig måttstock på hur väl vi lyckas uppnå våra hållbarhetsmål.

Men detta betyder naturligtvis inte att vi på Johanson Design är perfekta, utan vi strävar ständigt efter nya, innovativa, lösningar för att minska vår miljöpåverkan. Av den anledningen fraktas vårt material och våra produkter optimalt på lastbilar som har modern avgasrening och vi använder, om möjligt, järnväg och båt. Vidare har vi utvecklat ett ramverk för att säkerställa att potentiella och nya leverantörer eftersträvar att minimera sin miljöpåverkan. Vi använder minst 20% återvunnet stål, våra möbler har endast FSCcertifierat trä och laminat från björk, bok och ek, våra tyger är godkända av EU Ecolabel och Oeko-Tex, vår stoppning och stommar tillverkas helt utan freoner och spill från stoppningsmaterialet återanvänds i andra delar av produktionen. I början av 2020 introducerade vi den första stolen med återanvänd plast som blivit certifierad av EU:s Eco-label, vilket vi såklart är mycket stolta över.Avslutningsvis vill vi på Johanson Design vara med och bidra till en långsiktig hushållning med jordens resurser genom att hela tiden förbättra företagets miljöinsatser. Vi verkar för att miljövänliga råvaror, tillverkningsmetoder och distributionssätt används både av oss och av våra underleverantörer och vi ska vidare verka för att återanvändning och återvinning av spill, produktionsavfall och förbrukade produkter ökar. Genom att ge möjlighet till återbruk och renovering kan vi garantera ett livslångt värde på våra produkter. Alla dessa insatser gör vi för att ta vårt miljöansvar och bidra till att skapa en bättre morgondag för kommande generationer.