Johanson möbler Svenska Kyrkans lokaler i Tyskland

Johanson möbler Svenska Kyrkans lokaler i Tyskland

Johanson möbler Svenska Kyrkans lokaler i Tyskland

Gustav Adolfs Kirche på Ditmar-Koel-Strasse har genomgått stora renoveringar och Johanson möblerar deras fina, moderna lokaler.