Shima Garden

Shima Garden
Med Shima Garden tillåts man ytterligare förstärka och laborera med rumsmiljön.
En produkt som lyfter in växtlighet i rummet och därmed inte enbart förbättrar inomhusklimatet utan även stärker koncentrationsförmågan och höjer trivselfaktorn.
Produktbilder
Ø38
Ø65
Ø90
Mini Ø13
Miljöbilder

Specifikationer

Produktblad/Intyg
Mått (cm) mini Ø13
Totalhöjd
15,5
Totalbredd
13
Vikt(kg)
0,4
Volym(m³)
0,03
Mått (cm) Ø38
Totalhöjd
47,5
Totalbredd
38
Vikt(kg)
10
Volym(m³)
0,08
Mått (cm) Ø65
Totalhöjd
37,5
Totalbredd
65
Vikt(kg)
13
Volym(m³)
0,26
Mått (cm) Ø90
Totalhöjd
34
Totalbredd
90
Vikt(kg)
16
Volym(m³)
0,4